HALA ZA
ODBOJKU

Naše svlačionice su opremljene tuševima i podnim grejanjem. Glavni teren se može podeliti na dva odbojkaška terena.
GO TOP